ontkenning

ontkenning

Deze disclaimer ("Disclaimer", "Overeenkomst") is een overeenkomst tussen Datingsuggest.com ("Datingsuggest.com", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw "). Deze disclaimer beschrijft de algemene richtlijnen, voorwaarden en bepalingen voor uw gebruik van de Datingsuggest.com-website en alle producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Services").

Vertegenwoordiging

Alle meningen of meningen die op deze website worden weergegeven, behoren uitsluitend toe aan de makers van de inhoud en vertegenwoordigen niet die van mensen, instellingen of organisaties waarmee de Datingsuggest.com of makers al dan niet in professionele of persoonlijke hoedanigheid kunnen worden geassocieerd, tenzij expliciet vermeld. Elke mening of mening is niet bedoeld om een religie, etnische groep, club, organisatie, bedrijf of individu te schaden.

Inhoud en berichten

U mag geen enkel deel van de website wijzigen, afdrukken of kopiëren. Opname van enig deel van deze website in een ander werk, hetzij in gedrukte of elektronische vorm of in een andere vorm of opname van enig deel van de website in een andere website door inbedden, inlijsten of anderszins zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trixxs Limited, is verboden.

U kunt opmerkingen indienen over de inhoud die beschikbaar is op de website. Door informatie te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen aan Datingsuggest.com, verleent u Datingsuggest.com het onbeperkte, eeuwigdurende recht om de informatie die erin is opgenomen te verspreiden, weer te geven, te publiceren, te reproduceren, opnieuw te gebruiken en te kopiëren. U mag zich via de Website niet voordoen als een andere persoon. U mag geen inhoud plaatsen die lasterlijk, frauduleus, obsceen, bedreigend of inbreuk op de privacyrechten van een andere persoon is of die anderszins onwettig is. U mag geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon of entiteit. U mag geen inhoud plaatsen die een computervirus of andere code bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware te verstoren, beschadigen of beperken. Door Inhoud op de Website te plaatsen of te plaatsen, verleent u Datingsuggest.com het recht om Inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te bewerken en te verwijderen.

Een vergoeding

Deze website accepteert vormen van reclame, sponsoring, betaalde invoegingen of andere vormen van compensatie. Datingsuggest.com wordt gecompenseerd om advies te geven over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. De ontvangen vergoeding kan de advertentie-inhoud, onderwerpen of berichten op de Website beïnvloeden. Gesponsorde inhoud, advertentieruimte of berichten worden mogelijk niet altijd geïdentificeerd als betaalde of gesponsorde inhoud. Sommige van de links op de website kunnen "gelieerde links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, Datingsuggest.com een aangesloten commissie ontvangt.

Vrijwaring en garanties

Hoewel we elke poging hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, is Datingsuggest.com niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op de Website wordt verstrekt "zoals deze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval zal Datingsuggest.com, of haar partners, werknemers of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor een beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op de Website of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Informatie op de website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als juridisch, financieel, medisch of ander professioneel advies. Vraag professionele hulp als u dat nodig heeft. Bovendien kan de informatie op de website en alle pagina's waarnaar en waarnaar wordt gelinkt op elk moment en zonder waarschuwing worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer met betrekking tot de website of services te allen tijde aan te passen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze disclaimer op de website. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze disclaimer

U erkent dat u deze Disclaimer hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Disclaimer. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze disclaimer, bent u niet gemachtigd om de website te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze disclaimer.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 5 maart 2020

Datingsuggest.com

Laatste Recensies
4,8 beoordeling
Aanmelden op Mistress18.com is een uiterst eenvoudig proces.
2,5 beoordeling
Upgraden naar de A-lijst is goedkoop en biedt geweldige functies.
2,8 beoordeling
Match.com is de prioriteit voor iedereen die denkt aan online dating.
3,0 beoordeling
Zoosk heeft miljoenen gebruikers van over de hele wereld aangetrokken.
2,5 beoordeling
Het verzenden van tekstberichten naar gebruikers op dit platform is geen premiumservice.